Choď na obsah Choď na menu
 


Vodnícke popoludnie(8)

26. 3. 2009
Voda je základnou podmienkou všetkého života. Dnes sú však vodné zdroje vystavené zvyšujúcim sa požiadavkám na spotrebu vody.  V roku 1992 valné zhromaždenie OSN vyhlásilo 22. marec za Svetový deň vody.
Naša škola si deň vody pripomenula Vodníckym popoludním, ktorépripravili žiaci druhého stupňa pre svojich mladších spolužiakov. Dejom sme sa preniesli do rozprávky, kde žiaci rozdelení do skupín, hľadali nevestu pre vodníka. Kráčali začarovanou krajinou a plnili rôzne úlohy, ktoré im zadávali vodníci a vodné víly. Vodníkovi sa však žiadna nevesta nepáčila a tak mu ju deti vytvorili z odpadového materiálu. Na záver vodník vyhodnotil najkrajšie masky a každý dostal sladkú odmenu.