Choď na obsah Choď na menu
 


Projekt Zelená škola

19. 3. 2009

 

Znečistenie životného prostredia je problém, ktorý sa týka nás všetkých a tak by nám nemal byť ľahostajný. Ľudia si dnes kladú vysoké nároky na seba, na okolie, ale hlavne na Zem.

Tento školský rok sme sa zapojili do projektu Zelená škola. Projekt je súčasťou celosvetového programu ECO Shools, ktorého riadiacim orgánom je Foundation for Environmental Education / FEE / . Na Slovensku projekt organizuje Spoločnosť environmentálne – výchovných organizácií ŠPIRÁLA.

Cieľom je ozdravenie a  zazelenanie školy a jej okolia,  podporovanie činností vedúcich k environmentálnemu správaniu , prevencia pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia, udržateľná spotreba zdrojov, environmentálna výchova a vzdelávanie žiakov, pracovníkov školy a spolupráca s miestnou komunitou a okolitým svetom.

Náplňou projektu je plnenie úloh stanovených Akčným plánom Zelenej školy. Za každú úlohu škola získava body. Po vyhodnotení a dosiahnutí stanovených bodov, škola získa ocenenie Zelená škola a dostáva zelenú vlajku. K povinným oblastiam plnenia patrí výchovno – vzdelávací proces, voda, odpady, energia. Nepovinné oblasti tvoria doprava, ovzdušie, zeleň, ochrana prírody, humánny prístup k zvieratám, používanie ekologických materiálov a produktov, zdravie. Máme vytvorené Kolégium Zelenej školy. Tvoria ho pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy, žiaci, rodičia a zástupcovia mestského úradu. Vytvorili sme si vlastný plán aktivít a naším cieľom je nielen dosiahnutie ocenenia Zelená škola, ale naučiť sa vážiť si prírodu, jej zdroje , zveľaďovať ju a hlavne prírodu ochraňovať. Zelená škola nie je len jednorazovým aktom dobrej vôle, ale je to cesta zmeny k zdravšej, čistejšej, zelenšej a aktívnejšej škole a spoločnosti.

                                                                                   

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.