Choď na obsah Choď na menu
 


Učíme separovať odpady

19. 3. 2009

Obrázok  V súčasnosti sa do popredia dostáva problém s odpadmi. Miestne skládky sú preplnené, spaľovne zanikajú a v prírode sa začínajú vytvárať „čierne skládky“. Veľký význam má separovanie odpadu. Na škole sme urobili malý prieskum a zistilo sa, že veľmi málo žiakov vie, čo je separovanie odpadu a ako správne triediť. Zakúpili sme koše na separovanie a úlohy preškoľovania sa podujali žiačky zo 7.a 9. C, ktoré formou prezentácie a besedy učili žiakov správne triediť odpady. Okrem teórie dostali žiaci možnosť vyseparovať si vlastný odpadkový kôš ,čím sa učili správnemu triedeniu odpadu. Nechýbali ani propagačné materiály, ktoré zdobia triedne nástenky.

A či sa splní naše očakávanie? To všetko ukáže čas. Hovorí sa:“ Ohýbaj ma mamko, pokiaľ som ja Janko...“ Každý týždeň dievčatá urobia následnú kontrolu a vyhodnotia správnosť triedenia.